Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

Część produktów sprzedawanych w sklepie FanyStore posiada gwarancję producenta (informacja w opisie produktu). W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: należy zachować dowodu zakupu (fakturę) i oryginalne opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki należy zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z FancyStore pod numerem telefonu: + 48 509 422 072, +48 604 919 664.

Jeżeli po rozpakowaniu zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, należy podstępować zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  • Należy odesłać produkt na adres FancyStore (na koszt własny), dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opisane zostaną szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  • W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Klienta koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy - w zależnościo od preferncji Klienta.
  • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości i pytań jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację należy napisać maila na adres fancystore@fancystore.pl lub zadzwonić pod + 48 509 422 072, +48 604 919 664.

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, każdy Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu (jeżeli takie było) w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Aby dokonać zwrotu produktu należy:

  • Odesłać produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością na adres FancyStore (na koszt własny),
  • Należy dołącząc do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrta będzie chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  • W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, FanyStore sprawdzi stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  • Jeżeli nie zostaną odnotowane przeciwwskazań to adres email Klient zostanie wysłana informacja o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu zostanie przekazazna na wskazany adres email . W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny produkt zostanie odesłany a FancyStore pokryje koszty przesyłki.

www.penisa.pl www.leczenie-grzybicy.pl www.candida-albicans.org